Grafiki

Trudności z dokumentowaniem czasu pracy przeznaczonego na powierzone zadania w łatwy sposób rozwiązuje Grafik WWW. Dostępny na stronie internetowej grafik umożliwia szybkie i przejrzyste zanotowanie czasu, jaki pracownik przeznaczył na określone zadania czy zagadnienia, a  całodobowy dostęp do grafika ułatwi życie nawet zapominalskim.

Moduł Grafik  to także dostępne dla kierowników zestawienie godzin zanotowanych przez podwładnych. Ułatwi on łatwą kontrolę nad ich czasem pracy i pozwoli sprawdzić, czy nie dochodzi do nadużyć w zakresie notowanych nadgodzin. Błędnie wypełniony grafik kierownik może cofnąć lub w prosty sposób skorygować zanotowane godziny, dołączając komentarz dla pracownika.

 • skrócenie procesu rozliczenia miesiąca, za pomocą elektronicznych kart pracy – grafików,
 • zapobieganie nadużyciom w obszarze nadgodzin,
 • szybciej generujesz umowy zlecenia, dzięki automatycznemu eksportowi liczby godzin z grafików do systemu kadrowego.
 • Ewidencja czasów i postępów pracy przez pracowników za pomocą serwisu WWW lub serwisu Kiosk na hali,
 • Ewidencja rzeczywistego postępu na zadaniu za pomocą,
 • procentowego zaawansowania,
 • zmiany pozostałego czasu/kosztów realizacji zadania,
 • Nadzór i akceptacja grafików przez bezpośrednich kierowników,
 • Nadzór i akceptacja grafików przez kierowników projektów w obszarze zadań z jego projektu,
 • Korekty nadużyć zanotowanych godzin wraz z komentarzem do pracownika,
 • Automatyczne zestawienia dla kadr z nadgodzin lub pracy pracowników zatrudnionych na umowy zlecenie czy inne rozliczane ilościowo,
 • Obsługa brygad – kierownik brygady notuje czasy i realizację za całą grupę,
 • Elastyczny i automatyczny mechanizm rozpoczynania nowego okresu grafika pozwalający na automatyzację procesu rozliczeń,
 • Statusy grafików zapewniające wiedze co jest do zatwierdzenia a co jest już uzgodnione z pracownikiem,
 • Zgłaszanie problemów i awarii blokujących pracę, tak aby bezpośredni przełożony lub kierownik projektu mógł szybko zareagować.