Obsługa umów gwarancyjnych i pomocy technicznej (Lista wsparcia)

Jeżeli Twoja firma po dostarczeniu produktów i usług udziela na nie gwarancji lub obejmuje je pomocą techniczną, rozwiązanie proponowane przez system TM Project będzie idealne dla Ciebie.  Lista wsparcia umożliwia ewidencję zgłoszeń od klientów zarówno w kwestii ich ilości jak i poświęconego czasu, tak aby nie przekraczać określonych limitów zawartych w umowie z klientem. Ewidencjonując zgłoszenia i sposób ich rozwiązania tworzymy bazę wiedzy oraz historię ustaleń i problemów danego klienta. Pozwala to na ciągłą poprawę jakości usług Twojej firmy.

 • masz bazę wiedzy i ustaleń z klientami – lepiej ich obsługujesz,
 • poprawiasz jakość usług Twojej firmy dzięki monitoringowi zgłoszeń,
 • dotrzymujesz warunków umów, w zakresie czasu reakcji i realizacji zgłoszeń
 • wiesz czy umowa z klientem jest opłacalna, bo znasz koszty obsługi gwarancyjnej i pogwarancyjnej.,
 • Ewidencja projektów dla każdej umowy serwisowej lub prowadzenie jednego projektu zawierającego wszystkie umowy serwisowe związane z tym samym produktem,
 • Ewidencja zgłoszeń od klienta wraz z historią ustaleń i kontaktów,
 • Zarządzanie historią kontaktów za pomocą kalendarza synchronizowanego z Google – dostępność na komórce,
 • Możliwość oszacowania pracochłonności zgłoszeń do wykonania wraz z możliwością przekazania ich na produkcję do wykonania,
 • Współpraca wielu projektów wsparcia dotyczących np. różnych produktów z jednym zespołem utrzymującym ta grupę produktów wraz z rozdzieleniem kosztów na projekty wsparcia i klientów (także kosztów ponoszonych przez produkcję),
 • Analizy zyskowności umów stałych – zarobki firmy na kontrahencie,
 • Wspólna baza osób wykonujących zadania produkcyjne i wsparcia, pozwalająca na wysłanie pracownika produkcji do awarii w taki sposób że kierownik produkcji to widzi i jest o tym poinformowany,
 • Analizy czasów trwania awarii i innych parametrów skuteczności działu wsparcia.