Zasoby

Moduł zasoby sprawia, że zarządzanie pracownikami i urządzaniami w firmie jest łatwe i szybkie. Hierarchiczna struktura pozwala na grupowanie zasobów fizycznych w zasoby rodzajowe na przykład ze względu na stanowisko lub grupę maszyn do której przynależą. Jest to znacznym ułatwieniem dla kierowników projektu, którzy  przy tworzeniu harmonogramów nie muszą decydować o tym, jaki konkretnie pracownik będzie wykonywał dane zadanie. Decyzję tą podejmuje później, rozdzielając pracę w module „TETRIS”.

W zależności od typu, każdy zasób charakteryzuje się indywidulanymi pramateriami, które poza danymi podstawowymi takimi jak nazwa czy skrót zasobu, obejmują także dane kontaktowe, loginy i hasła do systemu, czy stawki budżetowe danego zasobu, pozwalające na łatwe szacowanie kosztów pracy w innych modułach systemu. Ze względu na fakt, że dane dotyczące pracowników często są niejawne moduł zasobów poprzez uprawnienia użytkowników zabezpieczony jest przed nieautoryzowanym dostępem.

  • szybciej rozpoczynasz pracę z nowym projektem dzięki gotowej bazie zasobów,
  • posiadasz pełną informację dotyczą pracowników w jednym miejscu,
  • trafniej przydzielasz pracowników do zadań, dzięki głównym i dodatkowym umiejętnościom,
  • hierarchiczna struktura zasobów rodzajowych, pozwala dostarczyć zestawień typu: np. obciążenie monterów.
  • Ewidencja różnych typów zasobów (pracownik, materiał, koszt, sprzedaż, brygada, maszyna),
  • Przypisanie stawek godzinowych wraz z możliwością ich zmiany w formie okresów obowiązywania,
  • Przypisanie do typów kosztów pozwalające grupować koszty tych zasobów w grupy w budżetach,
  • Obsługa hierarchicznej struktury zasobów fizycznych i rodzajowych,
  • Prowadzenie ewidencji umiejętności i ich poziomu wraz z jej wykorzystaniem w przydzielaniu zadań do pracowników (główna umiejętność, umiejętności dodatkowe),
  • Uprawnienia pozwalające na dostęp do odpowiednich z kompetycjami obszarów systemu.