Synchronizator

Synchronizator przygotowany został z myślą o kierownikach i menadżerach projektów. Jest to narzędzie pozwalające w prosty sposób eksportować i importować dane dotyczące nowych i istniejących projektów między systemem TM Project oraz programem MS Project. Po przygotowaniu projektu w programie MS Project menadżer projektu eksportuje go do TM Project jedynie raz, bez konieczności notowania dalszych postępów w MS Project. Jest to doskonałe rozwiązanie pozwalające na uzyskanie aktualnego stanu projektu na podstawie wprowadzonych przez pracowników postępów pracy i kosztach. Aktualna informacja o stanie projektu pozwala na przewidywanie potencjalnych zagrożeń w celu ich eliminacji.

 • oszczędzasz czas poprzez automatyczną aktualizację stanów zadań w projekcie,
 • w pełni wykorzystujesz możliwości programu MS Project, a efekty swojej pracy synchronizujesz z resztą zespołu,
 • podejmujesz trafniejsze decyzje dotyczące harmonogramu, dzięki panelowi komunikacji z kierownikami realizującymi projekt,
 • realnie harmonogramujesz – masz informację o nieobecnościach pracowników (w tym: urlopach, zwolnieniach, …).
 • Synchronizacja zadań pomiędzy MS Project a TM Project,
 • Prowadzenie projektów przez Kierownika projektu na poziomie zarządczym, poziom operacyjny (szczegółowe zadania) są wprowadzana przez kierownika liniowego, nie komplikując ogólnego harmonogramu projektu,
 • Import zasobów w nowo tworzonych projektach,
 • Import pełnej konfiguracji projektu do pliku MSP,
 • Importy realizacji podawanej przez pracowników (zarówno pracy, jak kosztów i sprzedaży),
 • Obsługa zasobów sprzedażowych, pozwalająca wyliczać zysk i marżę na projektach,
 • Komunikacja z kierownikiem liniowym rozdzielającym pracę na pracowników,
 • Specjalna prezentacja zadań które zostały zmienione przez kierownika liniowego aby PM mógł się zorientować co dzieje się z jego projektem i gdzie są zmiany,
 • Import z automatycznym porównaniem z planem bazowym zapisywanym sprzed importu, pozwalający na wyłapanie wszystkich zmian w harmonogramie,
 • Definiowanie pól dodatkowych które mogą być synchronizowane z resztą systemu i służące do bardziej szczegółowego opisywania projektów już na poziomie tworzenia.