Przydzielanie pracy - Tetris

Jeżeli rozdzielanie pracy pomiędzy pracowników stanowi problem Twojej firmy z pomocą przychodzi system TM Project z modułem umożliwiającym rozdzielania zasobów. Pozwala on na szybkie i łatwe rozdzielenie zadań i przydziałów pomiędzy dostępnych pracowników, przeciągając je z górnej części na dół, tak łatwo i szybko, że trudno jest uniknąć porównań z  popularną grą „tetris”. Dzięki temu każdy pracownik wie, nad czym ma aktualnie pracować, a wbudowany w moduł pasek obciążeń każdego pracownika pozwala uniknąć nadmiernego obciążania, czy niedociążenia zasobu.

 • dotrzymujesz terminów w kontraktach, wiesz jakie zadania wykonuje aktualnie dany pracownik i czy możesz przydzielić mu kolejne,
 • niwelujesz opóźnienia poprzez uruchamianie nadgodzin w zadaniach z zagrożonymi terminami,
 • dobrze rozdzielasz zadania biorąc pod uwagę zawarte w systemie kompetencje pracowników,
 • przydzielając zadania uwzględniasz nieobecności pracowników, dzięki czemu masz pewność ich wykonania w terminie,
 • Project Menager może zareagować na wprowadzone przez Ciebie zmiany m. in. w terminach zadań, dzięki wbudowanej w system komunikacji,
 • firma pracuje nad kluczowymi zadaniami dzięki przydzielaniu ich z uwzględnieniem priorytetów projektów.
 • Przydzielanie zasobów fizycznych do zadań otrzymywanych od kierownika projektu z zasobami rodzajowymi,
 • Widoczność pełnego obciążenia pracownika ze wszystkich projektów,
 • Prezentacja dziennego obciążenia pracowników pozwalająca na szybki wybór osoby do wykonania zadania,
 • Prezentacja urlopów i nieobecności w chwili przydzielania pozwalająca na unikanie błędów,
 • Łatwe przekazywanie reszty pracy do wykonania w zadaniu (pracownik zachorował, inny to skończy),
 • Prezentacja przeciążeń pozwalająca w sposób graficzny zorientować się kłopotach z dotrzymaniem terminu, co powoduje np. następujące akcje:
 1. Wydłużenie czasu trwania zadania,
 2. Uruchomienie zadania,
 3. Przydzielenie następnej osoby do wykonania prac.
 • Kolorystyczna prezentacja zadań zmienionych przez kierownika projektu, pozwalająca na modyfikację harmonogramu prac w dziale na podstawie informacji o zmianach w harmonogramie,
 • Akceptacja lub odrzucenie zmian w terminach proponowanych przez kierownika projektów wraz z ich graficzną prezentacją u niego w systemie,
 • Przydzielanie zadań zgodnie z kompetencjami głównymi i dodatkowymi,
 • Uruchamianie nadgodzin tylko na zagrożonych zadania, pracownik nie może wpisywać nadgodzin bez zgody przełożonego.