Definiowanie nazw MS Excel

Aby usprawnić sobie wybór zadania lub produktu każdą powstałą tabelę definiujemy poprzez znajdujący się w zakładce formuły menadżer nazw, lub wpisując w panel nazwy – nadaną przez nas nazwę tabeli z danymi) → Nowy Wpisujemy nazwę tabeli (wpisanie odpowiedniej nazwy tabeli jest bardzo istotne w przypadku, gdy nasz dashboard zawiera wiele danych i nie chcemy…