Rozwijana lista MS Excel

Dashboard z wieloma danymi – pomoże lista rozwijana! Aby stworzyć listę musisz zdefiniować nazwę tabeli zawierającej dane, które chcesz wybierać z listy (Definiowanie nazwy tabeli – instrukcja) 1. Wybierz komórkę, w której ma znajdować się lista 2. W panelu Sprawdzenie poprawności danych wybierz opcję Dozwolone: Lista 3. W opcji Źródło użyj F3 aby wyświetlić listę…