Długość zadań w projektach – + i –

Tworząc projekt zawsze powinniśmy się zastanowić kto i w jakich warunkach będzie wykonywał opisane w nim zadania. To pozwoli już na samym początku określić ich średnią długość. Inaczej powinniśmy podchodzić do zadań w projekcie budowy bloku, gdzie zadania mogą być dłuższe, gdyż tam kierownik projektu czy budowy  skupia się raczej na datach granicznych danego etapu,…