Rozdzielanie zasobów – „tetris”

Rozdzielenie pracy w pakietach

Będąc kierownikiem działu lub osobą odpowiedzialną za rozdzielanie pracy wśród swoich pracowników często mamy do czynienia z sytuacją gdy z jednego projektu „wpada” nam do wykonania cały zestaw zadań w liczbie kilkunastu czy nawet kilkudziesięciu. Oczywiście możemy je rozdzielać żmudnie przypisując każde z osobna do odpowiedniego pracownika. Jeśli natomiast z góry już wiemy, że dany zestaw zadań będzie wykonywał określony…

Długość zadań w projektach – + i –

Tworząc projekt zawsze powinniśmy się zastanowić kto i w jakich warunkach będzie wykonywał opisane w nim zadania. To pozwoli już na samym początku określić ich średnią długość. Inaczej powinniśmy podchodzić do zadań w projekcie budowy bloku, gdzie zadania mogą być dłuższe, gdyż tam kierownik projektu czy budowy  skupia się raczej na datach granicznych danego etapu,…