Cash Flow

Obecny postęp otwiera przed właścicielami firm i osobami zarządzającymi szerokie perspektywy rozwoju swojej działalności jak i kontroli nad nią. Różnorodne możliwości rozwoju kompetencji pracowników, łatwość zdobywania nowych rynków zbytów i docieranie do coraz większej rzeszy nabywców stanowią tylko podstawę głównego celu firmy – osiągnięcia ZYSKU. Tu pojawia się pytania: Które działania spowodują wygenerowanie zysku,a które…