Cashflow

Czy mogę wziąć ten kontrakt?

Zamiany zachodzące w gospodarce wymuszają sprawne zarządzanie informacją i odpowiedni dobór podejmowanych kontraktów. Na rynku każdego dnia pojawiają się kolejne przedsiębiorstwa, dostarczające coraz to nowszych i bardziej atrakcyjnych produktów, a konsumenci z każdej strony zasypywani są ofertami, często bardzo do siebie podobnymi. Wyścig z konkurencją wygrać można tylko oferując lepsze produkty, które firma jest w stanie szybko dostarczyć do klienta. Aby wytworzyć…

Cash Flow

Obecny postęp otwiera przed właścicielami firm i osobami zarządzającymi szerokie perspektywy rozwoju swojej działalności jak i kontroli nad nią. Różnorodne możliwości rozwoju kompetencji pracowników, łatwość zdobywania nowych rynków zbytów i docieranie do coraz większej rzeszy nabywców stanowią tylko podstawę głównego celu firmy – osiągnięcia ZYSKU. Tu pojawia się pytania: Które działania spowodują wygenerowanie zysku,a które…