Zasoby

Zmiany minimalnej stawki godzinowej

Z dniem 1 stycznia 2017 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o minimalnym wynagrodzeniu (Dz. U. Nr. 200, poz. 1679 z późn. zm.). Zmiany w niej zawarte dotyczą umów zlecenie oraz umów o świadczenie usług o których mowa w art. 734 i art. 750 Kodeksu Cywilnego świadczonych na rzecz przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych. Świadczenia te mogą odbywać się w ramach prowadzonych działalności, jak i mieć…

Ocena po zakończeniu projektu – rozliczenie premii

W różnych branżach podejście do premiowania zespołu po zakończeniu projektu potrafi znacząco różnić się od siebie. w wielu przypadkach tej premii nie ma w ogóle, gdyż firmy wychodzą z założenia, że pensja jest wystarczającym czynnikiem motywującym dla pracowników. Znaczna część firm stosuje premię uznaniową. Zazwyczaj metoda ta budzi wiele kontrowersji i często słyszy się, że niekorzystnie wpływa na spójność…