Rozwój systemu TM Project

2019

W odpowiedzi na liczne pytania Klientów i zainteresowanych przedsiębiorstw, w połowie 2019 roku system TM Project zostanie zintegrowany z kalendarzem Outlook oraz systemami ERP.

2018 grudzień

W  2018 roku do systemu wprowadzona zostanie obsługa celów strategicznych projektów. TM Project będzie obsługiwał system zmianowy do obszarów produkcji, bufor czasowy oraz kosztowy w projektach. Ze względu na zgłaszane potrzeby klientów liczba raportów zostanie rozszerzona aż do 50 raportów, dostarczających kompleksowych informacji dotyczących pracy firmy.

2018 marzec

Aby ułatwić i uprzyjemnić Państwu pracę z systemem rozbudowaliśmy go między innymi o moduł Gantt jak i pełny kalendarz dostępności zasobów firmy (w tym pracowników i maszyn).Moduł produkcji rozszerzony został o detale i kroki technologiczne i kooperacji. Wprowadzono również automatyczne ewidencjonowanie obciążeń pracowników oraz obsługa płynnego poziomu zatrudnienia na zasobach rodzajowych.

2017

W roku 2017 system rozbudowano o moduł symulacji obciążeń i casflow. Wprowadzone zostały nowe moduły zagadnień – zakres oraz wsparcie. Są to listy przystosowane specjalnie dla firm posiadających w swoim zakresie wsparcie dla klientów oraz firm prowadzących swoje projekty i zlecenia w sposób iteracyjny. Do systemu wprowadzone zostały ograniczenia definiowane uprawnieniami. Zintegrowanie systemu z MS Excel pozwoliło na eksport danych oraz przygotowanie rozbudowanych paneli zarządczych.

2016 listopad

TM Project rozszerzono o nowe podejście do projektów – Agile. Aby praca z projektami była bardziej efektowna i dawała istotną informację na przyszłość do budżetów dodane zostały typy kosztów, które miały połączenie do zadań i projektów. System rozszerzono o kolejne 20 analiz, pozwalających na ciągły monitoring działań firmy.

2016

W 2016 roku przepisano pozostałą część systemu do spójnego środowiska C#. Wprowadzona została drzewiasta struktura budżetów oraz możliwość skanowania faktur bezpośrednio do systemu TM Project. Do rozliczania projektów wprowadzona została metoda earn value, dodano liczne wskaźniki pozwalające na działanie i rozszerzenie metody – Net value, ROI, CPI, SPI i inne. Dzięki wprowadzeniu kalendarza z pracą dla użytkowników oraz jego integrację z kontem Google praca z systemem stała się prostsza i

2015

W roku 2015 zintegrowano system TM Project z Sharepoint. Wynikiem integracji były dostępne za jego pomocą listy projektów, kontaktów i kontrahentów. Uruchomiono pierwsze procesy z użyciem platformy jakimi były proces rozliczania pensji, rozliczenia nieobecności i urlopów pracowników, ocena 360 projektów i ważniejszych etapów oraz obieg faktury kosztowej wraz z jej dekretacją.

2015 czerwiec

W roku 2015 do systemu dodano wiele nowych modułów i funkcjonalności. Wprowadzono możliwość pracy w systemie na wielu firmach jak i podstawowe elementy budżetowania projektów. TM Project został wzbogacony o grafiki, automatyczne karty pracy, możliwość wprowadzania nadgodzin, widoki obciążeń pracowników, zasoby oraz raporty – m .in. wydruk trendu kamieni milowych.

2014

TM Project został rozszerzony o serwis www do zarządzania projektami. Znalazł się w nim wykres Gantt’a, zagadnienia oraz strona użytkownika. Serwis www wyposażono w grafik oraz moduł zgłoszeń. Aby ułatwić rozdzielanie zadań poszczególnym pracownikom wprowadzony został moduł TETRIS. Z myślą o firmach produkcyjnych stworzony został moduł kiosk. Idealne rozwiązanie dla pracowników produkcji,

2013 – TM Project

Rok 2013 to rok decyzji o rozwoju systemu, pod nazwą TM Project, na rynek komercyjny. Część systemu oraz synchronizator MS Project została przepisana na C#. Zmianie uległa również baza, którą zastąpiła baza MS SQL. System został rozszerzony o 20 analiz, zgłoszenia, CRM do rozliczeń prac handlowych oraz powiadomienia e-mail. W 2013 roku zmieniliśmy sposób rozliczania pracy w działach na sposób projektowy. Rok ten jest dla nas wyjątkowo ważny, ponieważ pozyskaliśmy pierwszego klienta o profilu innym niż IT.

2009

W roku 2009 system APR TEAM rozwijano na potrzeby wewnętrzne. Projekty rozszerzono o stawki budżetowe, koszty pracy oraz usług. Aby system stał się bardziej wszechstronny zintegrowano go z MS Project, z wykorzystaniem języka VBA.

2008 – APR TEAM

Ze względu na wprowadzenie do systemu projektów – pracy zespołowej, system zmienił swoją nazwę na APR TEAM. Od 2008 roku do zadań można przydzielić wielu użytkowników w rolach wykonujących, zgłaszającego, odpowiedzialnego. Aby usystematyzować dokumentację projektową system został rozszerzony o możliwość dodawania załączników. Została również wprowadzona ewidencja nakładów pracy.

2006 – TO DO

Nasz system zmienił swoją nazwę na TO DO.  Uprościliśmy nie tylko nazwę ale również pracę z systemem poprzez zmodyfikowanie go tak, aby praca z modułami odbywała się jednocześnie, w formie zakładek. W roku 2006 przeszliśmy na bazę Firebird.

2005

Kolejnymi zmianami w systemie było rozszerzenie go o obsługę działu wsparcia, system ticket’owy, moduł www pozwalający na wprowadzanie zgłoszeń oraz powiązanie zadań ze zgłoszeniami.

2003

System E-Sprawy został rozszerzony o obsługę zadań z przydziałem na osoby oraz hierarchiczną budowę zadań.

2002 – E- sprawy

To właśnie w tym roku powstał nasz pierwszy wewnętrzny system do zarządzania. System E-Sprawy miał w swoim zakresie ewidencję kontraktów, kontrahentów oraz ewidencję poszczególnych działań handlowych.