Zmiany w systemie TM Project

Obciążenia

 • Dodano typy obciążeń:
  • Bazowe
  • Szacowane
  • Planowane
  • Wykonane
  • Pozostało
 • Udoskonalono algorytm liczenia obciążeń

Zadania i przydziały

 • Dodano kopiowanie opisu z przydziałów rodzajowych do fizycznych
 • Dodano możliwość edycji dat zadania, nawet jeżeli istnieją w nim już przydziały
 • Dodano przycisk umożliwiający zakończenie trwającej na hali pracy z poziomu zakładki „Praca”
 • Udoskonalono import przydziałów
 • Udoskonalono eksport zadań
 • Udoskonalono działanie zadań ogólnodostępnych
 • Udoskonalono przepisywanie się trybu wyłączności z zadania na przydziały
 • Udoskonalono wyświetlanie statusów przy zapisanych filtrach użytkownika
 • Udoskonalono wyliczanie postępu na przydziałach finansowych
 • Udoskonalono informację o przypięciu zagadnienia do zadania w zakładce „Zagadnienia”
 • Dodano możliwość zmiany wykonującego na przydziale, na którym nie istnieje realizacja
 • Udoskonalono działanie funkcji Pozostało na zakładce ”Koszt”

Dla zadań i przydziałów odsłużone zostały daty szacowane, zgodnie z zasadą:

Dla zadań data szacowana ustawia się w momencie dodania zadania i zmienia się do momentu:

 • z przydziałami budżetowymi: rozdzielenia przydziału
 • z przydziałami fizycznymi: rozpoczęcia pracy na przydziale fizycznym

Dla przydziału data szacowana ustawia się w momencie dodania zadania i zmienia się do momentu:

 • Dla przydziału rodzajowego: daty szacowane zmieniają się do momentu rozdzielenia go na fizyczny
 • Dla fizycznego: data szacowana zapisuje się przy dodaniu, później się nie zmienia

Pracownicy i urządzenia

 • Udoskonalono archiwizację zasobów,
 • Udoskonalono wyświetlanie zasobów typu Rzecz

Analizy

 • Dopracowano wyliczenia wartości czasu w zależności od formatu wyświetlania
 • Udoskonalono wyliczanie wskaźników EV (BCWS, BCWP, ACWP, SPI, CPI)

Gantt

 • Udoskonalono wyliczania czasu trwania po zmianie konfiguracji kalendarza
 • Udoskonalono zapis planu bazowego dla zadań
 • Odświeżono wygląd przycisku „Tryb edycji / podglądu”
 • Udoskonalono wyliczanie czasu trwania zadań zbiorczych
 • Udoskonalono algorytm harmonogramowania dla zadań powiązanych relacjami i hierarchią
 • Udoskonalono algorytm harmonogramowania przy usuwaniu zadań zamkniętych
 • Dodano możliwość odpowiadania na wiadomości pochodzące z modułu Przydzielanie zasobów

Przydzielanie zasobów

 • Rozbicie przydziału na fizyczny zmienia typ zadania na ‘Stały czas trwania’

Zagadnienia

 • Dodano zakładkę „produkty” do zagadnień typu: wsparcie, zakres, zgłoszenia

Wsparcie

 • Dodano filtr 'Zgłaszający zewnętrzny”

Kalendarz

 • Dodano zliczanie ilości zdarzeń w drzewie zadań (po lewej stronie) – zadania z aktywnymi zdarzeniami zostały pogrubione
 • Poprawiono działanie filtrów wykonujących

WWW

 • Wydłużono czas wyświetlania się komunikatów
 • Dodano możliwość dodania załączników do zagadnień przez moduł WWW
 • Udoskonalono wyświetlanie zadań ogólnodostępnych w module „Rejestracja postępu”
 • Zmodyfikowano kolory pól notowania czasów :
  • Przydzielone:
 1. w terminie:zielone
 2. po terminie: pomarańczowe
 3. przed terminem: żółty
  • do potwierdzenia: niebieski
  • zamknięty/wstrzymany: czerwony.
 • Udoskonalono działanie filtrów w module „Rejestracja postępu”
 • Udoskonalono wyświetlanie ilości list kontrolnych i zagadnień w module „Rejestracja postępu”
 • Udoskonalono wyświetlanie wartości dotyczących projektu w module „Moje projekty”
 • Udoskonalono wyświetlanie wykresu Gantt’a w module „Moje projekty”
 • Udoskonalono wyświetlanie zadań w module „Zadania”

Hala

 • Usunięto błąd umożliwiający ustawienie na zgłoszeniu nieobsługiwanych typów

Pozostałe

 • Do pól dodatkowych dodano możliwość wykorzystania słowników wbudowanych – czyli korzystania w nich danych z systemu