Do czego służy system TM Project?

TM project jest systemem klasy ERP wykorzystywanym w różnych obszarach zarządzania firmą, która realizuje swoje kontrakty w formie projektów lub zleceń. Wspomaga on zarządzanie wszystkimi etapami życia kontraktów, jak i ich budżetem, przepływami finansowymi oraz pracami administracyjnymi. Informacje uzyskane z systemu TM Project są zbierane do portfolio, jak i do najwyższego poziomu – firmy, dając zarządowi pełny obraz dotyczący obciążenia firmy, jak i jej finansów.

System TM Project można integrować z innymi systemami klasy ERP obsługującymi obszary takie jak: magazyn, kadry, płace, fakturowanie czy logistyka.

Etapy realizacji kontraktu:

kontrakt

Wybór

Dostarcza Decydentom informacji o aktualnych obciążeniach firmy bieżącymi kontraktami. Pozwala to na taki dobór nowych kontraktów i ich terminów realizacji, aby nie przekroczyć dostępnego poziomu zasobów firmy. Dzięki informacji o potencjalnych przeciążeniach lub wolnych mocach przerobowych firma odpowiednio wcześnie może podejmować decyzje w np. w obszarze wielkości zatrudnienia lub przesunięciu terminów realizacji innych zadań.

Planowanie

Na tym etapie z pomocą TM Project przygotowywany jest harmonogram rzeczywisty (bardziej rozbudowany niż ofertowy). Wykonywana jest również szczegółowa weryfikacja koncepcji i rentowności oraz płynności finansowej projektu. Daje to możliwość ostatecznej weryfikacji możliwości i celowości realizacji kontraktu przed jego uruchomieniem. Przygotowany harmonogram i kosztorys staje się bazowym dla późniejszej oceny rzeczywistej realizacji kontraktu.

Realizacja

W tym etapie kierownicy działów i projektów zlecają zadania do członków zespołu. Wykonujący notują postępy realizacji, które są przekazywane automatycznie do kierownika projektu, dając mu pełną informację o postępach prac w poszczególnych zadaniach. Dzięki temu kierownik projektu może odpowiednio wcześnie zareagować na potencjalne opóźnienia i uruchomić działania korygujące. Dodatkowo w systemie wprowadzane są koszty materiałów i usług, których porównanie z budżetem daje pełną informację o stanie finansów w projekcie.

Zamknięcie

Pozwala na wydruk raportu końcowego z wyliczeniem marży operacyjnej projektu oraz innych uwag kierownika projektu. Dane z raportów końcowych pozwalają na lepsze planowanie przyszłych projektów poprzez zarządzanie wiedzą i doświadczeniem. Mogą być również wykorzystywane przy ocenach rocznych pracowników.

Utrzymanie rezultatów

Rozumiane jako zarządzanie efektami projektu w czasie trwania gwarancji jak i po jej zakończeniu. Pozwala na monitorowanie rzeczywistych nakładów związanych z utrzymaniem projektu w celu weryfikacji adekwatności przyjętych w czasie realizacji projektu założeń i rozwiązań technicznych (np. awaryjności zastosowanych urządzeń, kosztów napraw gwarancyjnych, kosztów utrzymania,…)

Co system TM Project może dać Twojej firmie?

Dzięki wiedzy o tym, jak obciążeni są pracownicy zarówno trwającymi, jak i ofertowanymi projektami będziesz podejmować się kontraktów w sposób terminowy i dopasowany do swoich możliwości wytwórczych. TM Project przedstawi Ci obciążenia wynikające z poszczególnych kontraktów jak i ogólne obciążenie firmy.Uzyskasz w ten sposób wiedzę o planowanym i co najważniejsze osiągalnym terminie planowanych kontraktów.

Ponadto System oferuje Ci:

Najważniejsze funkcje:

 • koordynację zadań,
 • wymianę informacji,
 • zarządzanie ryzykiem,
 • komunikację w zespole projektowym,
 • obsługę zadań administracyjnych.

Podstawowe korzyści:

 • zwiększenie wydajności przy obniżeniu kosztów,
 • lepszą atmosferę w pracy,
 • poprawę terminowości realizacji zadań i projektów,
 • zmniejszenie skutków ryzyk przez wcześniejszą reakcję na zagrożenie,
 • lepszą współpracę z klientami.

Prezentacja systemu TM Project

Zarządzanie kontraktami w systemie TM Project

Wdrożenie systemu TM Project

Próba wdrożenia TM Project bez metodyki zarządzania projektami i orientacji projektowej skończy się porażką. Będzie system, a nie będzie usprawnienia. Dlatego:

ETAP I: Analiza przed-wdrożeniowa:

 • Analiza istniejących rozwiązań organizacyjnych w zakresie zarządzania projektami wraz z rekomendacjami,
 • Opracowanie koncepcji systemu zarządzania projektami z wykorzystaniem TM Project,
 • Przygotowanie koncepcji projektu wdrożenia systemu zarządzania projektami.

ETAP II: Implementacja systemu zarządzania:

 • Przeprowadzenie niezbędnych szkoleń pracowników z zakresu zarządzania projektami,

Uruchomienie środowiska sprzętowego:

 • Zakup i uruchomienie serwera (Przy założeniu, iż lokalizacje serwera i kiosków posiadają dostęp do sieci komputerowej), uruchomienie zdalnego dostępu,
 • Zakup i uruchomienie kiosku,
 • Import danych słownikowych do systemu TM Project (zasoby, działy, maszyny itp.),
 • Instalacja systemu TM Project wraz z uruchomieniem oraz nadaniem haseł dostępowych,
 • Uruchomienie dostępu do kiosków,
 • Szkolenia dla osoby zarządzającej systemem (administratora).

ETAP III: Wdrożenie systemu TM Project:

 • Wdrożenie i uruchomienie w środowisku produkcyjnym; bieżąca optymalizacja konfiguracji,
 • Ogólne szkolenie z obsługi,
 • Dostarczenie analizy z godzin nadliczbowych do działu księgowości
 • Asysta w okresie stabilizacji (bezpłatna, na okres trwający miesiąc od uruchomienia systemu),

Proponowane dodatkowe usługi po-wdrożeniowe:

 • Utrzymanie serwisu (monitorowanie działania systemu i jego dostępności, szybka reakcja na problemy i awarie),
 • Wsparcie użytkowników (helpdesk),
 • Monitoring z zakresu zarządzania projektami.

Wymagania techniczne

Główne aspekty techniczne:

 • System TM Project funkcjonuje w oparciu o bazę danych MS SQL Express lub wyższą. W przypadku liczby użytkowników mieszczącej się w zakresie od 50 do 150 osób można (w zależności od zakresu używania) stosować darmową wersję MS SQL Express. Istnieje też możliwość uruchomienia bazy TM Project w oparciu o istniejącą infrastrukturę MS SQL Standard lub wyższy.
 • Wymagane środowisko: .Net w wersji 4.5,
 • Serwis WWW działający w oparciu o ISS,

Wymagania dotyczące serwera:

 • Opcja bez konieczności zakupu – na istniejących serwerach należy zainstalować MS SQL Express oraz wgrać oprogramowanie do współdzielonych katalogów. ISS jest umieszczony na dowolnym serwerze.
 • Opcja z zakupem serwera dedykowanego,
 • Terminal Infokiosk (przykład: http://web-kiosk.eu/products/infokioski/)
 • Breloki i czytniki zbliżeniowe.