Budżety

Moduł budżety pozwala na konfrontację finansów firmy z rzeczywistością i zamierzeniami określonymi w planach długookresowych.

Budżety są narzędziem, które daje użytkownikowi kontrolę nad finansami działów oraz projektów. Dzięki modułowi możliwe jest tworzenie i zatwierdzanie budżetu, a także jego późniejszą kontrolę.

Każdy budżet dzielony jest na odpowiednie kategorie, a przypisywanie do nich faktur umożliwia łatwe kontrolowanie kosztów i ewentualnych nadużyć. Przejrzysta lista dokumentów umożliwia szybkie wyszukiwanie faktur, a dzięki możliwości podłączenia do niej również skanów – łatwą orientację w dokumentach i ich organizację.

Kadra zarządcza poprzez widok budżetów i wpływających na nie dokumentów posiada pełną wiedzę na temat przeszłych i zaplanowanych wydatków.

Wydajesz mniej, bo:

 • planujesz budżety na to, co jest rzeczywiście potrzebne w twojej firmie,
 • otrzymujesz zbiorczą informację o budżetach i zysku firmy,
 • masz natychmiastową wiedzę o przesunięciach w projektach i ich wpływie na twoje budżety,
 • na bieżąco weryfikujesz aktualne wydatki i korygujesz przyszłe,
 • wiesz jakie dokumenty generują koszt w danym projekcie – jesteś w stanie je przewidzieć na przyszłość,
 • uszczelniasz budżety, wykluczając nadużycia kosztowe w działach i projektach,
 • masz pewność, że koszty ponoszone w  projekcie wynikają z niego.

Zespół pracuje sprawniej, bo:

 • ma dostęp do dokumentów finansowych w formie elektronicznej, do których ma uprawnienia,
 • nie poświęca czasu na szukanie dokumentów papierowych.
 • Budżety są podzielone na dwa obszary, budżety działu oraz budżety projektów,
 • Budżety działów posiadają hierarchiczną strukturę, budżet firmy zawiera w sobie budżety wszystkich działów i projektów przez nią realizowanych,
 • Hierarchiczna struktura typów kosztów pozwalająca na grupowanie pozycji budżetu,
 • Pozycja budżetu opisywana jest wartościami:
 1. Bazowa,
 2. planowana,
 3. zrealizowana,
 4. pozostała.
 • Płatność (do cashflow) w budżetach opisywana jest wartościami:
 1. Planowana,
 2. Obligo,
 3. Zapłacona.
 • Budżety zawierając sobie pozycje typu koszt materiałów, koszt pracy, sprzedaż, etat itp.,
 • Wszystkie dane finansowe mogą być opisywane w wartościach netto lub netto i VAT,
 • Możliwość budżetowania firmy na podstawie kosztów pracy wyliczanych wg:
 1. Stawki budżetowej pracownika, zasobu rodzajowego,
 2. Kosztów brutto pracodawcy wynikających bezpośrednio z zatrudnienia.
 • Statusy budżetów pozwalają na ich organizację (przygotowywanie, zatwierdzanie, realizację, zamknięcie),
 • Skanowanie dokumentów finansowych (kosztowych i sprzedażowych),
 • Dekretacja dokumentów finansowych na pozycjach budżetu działu lub projektu,
 • Przypisanie pozycji dekretacji w projektach do poziomu przydziału w zadaniu,
 • Częściowa dekretacja – jedna pozycja FV na kilka zadań, budżetów itp.,
 • Zarządzanie terminami płatności pozwalające na wyliczanie cashflow.