Lista zgłoszeń

Czy w Twojej firmie zdążają się awarie? Czy pracownicy zgłaszają brak części potrzebnych do dalszej pracy? Rozwiązaniem jest moduł Zgłoszeń. Umożliwia on łatwe dodawanie ich w sytuacji napotkania problemu lub zagrożenia  i automatycznie przekazuje do osób odpowiedzialnych za ich realizację. Lista zgłoszeń pozwala na przeglądanie i wyszukiwanie, a dzięki istotnym informacjom takim jak typ, priorytet czy termin osoba wykonująca może łatwo odnaleźć te zgłoszenia, którymi należy się aktualnie zająć.

Sprawnie zarządzisz pracą w swoim dziale lub projekcie, bo:

  • utrzymujesz płynność realizowanych zadań dzięki zgłaszanym problemom i zagrożeniom od pracownika do kierownika,
  • zapobiegasz problemom i zagrożeniom, dzięki bieżącej informacji nich,
  • motywujesz pracowników do zaangażowania w działania firmy dzięki realizacji zgłoszeń od nich otrzymanych.
  • Możliwość ewidencji zgłoszeń, awarii, błędów do poprawy w obrębie projektu,
  • Przekazywanie takiego zgłoszenia do osoby bezpośrednio przełożonej,
  • Możliwość delegowania zgłoszeń do innych osób w firmie np. do projektanta zgodnie z kompetencjami wymaganymi do wykonania,
  • Informowanie pracownika o ustaleniach dotyczących rozwiązania takiego zgłoszenia,
  • Możliwość harmonogramowania zgłoszeń za pomocą kalendarza,
  • Obsługa statusów i historii zgłoszenia pozwalająca na kontrolę aby nic nie umknęło.