Kiosk

Kontrola czasu pracy w firmach produkcyjnych bywa kłopotliwa i czasochłonna. Dlatego tam, gdzie pracownicy nie mają bezpośredniego dostępu do komputerów – na halach montażowych czy też produkcyjnych, gdzie osoby zatrudnione pracują przy maszynach zastosowanie znajduje moduł Kiosk.

Pracownik za pomocą karty zbliżeniowej loguje się do systemu w kiosku, ustawionym na hali i  wybiera zadanie nad którym będzie pracował. Poza zakończeniu pracy pracownik loguje się po raz kolejny, zatrzymując tym samym zegar naliczający czas pracy.

Dodatkowo dzięki kioskowi pracownik posiada możliwość dodania istotnych zagadnień, które trzeba wykonać i przekazania ich do systemu TM Project, który

automatycznie dopilnuje aby poinformować o zagadnieniu odpowiednią osobę.

Twój zespół pracuje wydajniej, bo:

 • elektronicznych karty pracy powstają automatyczne, po zanotowaniu czasu przez pracownika,
 • czasy planowanych zadań są realniejsze dzięki prawdziwej informacji o czasie wykonanych zadań,
 • Pracownicy realizują zadania wynikające z priorytetów, dzięki czemu dotrzymujesz terminów w kluczowych kontraktach,
 • przestoje i awarie w firmie są minimalizowane, dzięki wprowadzanym przez pracowników zgłoszeniom.
 • Dostęp do kiosku za pomocą karty zbliżeniowej (lub innego elementu posiadającego RFI),
 • Prezentacja zadań do wykonania na panelu z ekranem dotykowym, wraz z sortowaniem ich wynikającym z priorytetów projektów i zdań,
 • Automatyczne rozpoczynanie zadania w przypadku wzięcia zadania przez pracownika,
 • Zliczanie czasu pracy przez system w chwili zakończenia zadania wraz z możliwością wskazania liczby nadgodzin,
 • Dostęp do zadań ogólnych (np. sprzątanie hali, rozładunek, pomoc w projekcie) pozwalające na ewidencję działań nie zawsze planowanych a wymaganych z potrzeby chwili,
 • Specjalne zadanie do ewidencji nie określonych działań wraz z wymuszeniem podania opisu, pozwalające na zbieranie informacji o działaniach ad hoc i i czasów trwania,
 • Zgłaszanie problemów i awarii blokujących pracę, tak aby bezpośredni przełożony lub kierownik projektu mógł szybko zareagować.