Zadania

Jeżeli ogrom powierzonych zadań staje się trudny do ogarnięcia, a decyzja nad czym teraz ma pracować Twój dział zabiera Ci zbyt dużo czasu moduł Zadania będzie idealnym rozwiązaniem dla Twojej firmy!

Moduł Zadania pozwala na przeglądanie zadań powierzonych do wykonania przez kierowników projektów. Zadania można łatwo wybierać według ich priorytetu, dat rozpoczęcia i zakończenia czy statusu, wybierając tylko te, które nas interesują.

Dodawanie nowych zadań jest łatwe i szybkie, a szereg informacji dotyczących postępu zadania i jego finansów znacząco usprawnia pracę.

Dzięki hierarchicznej strukturze widoku można w prosty sposób tworzyć zaawansowane układy zadań, zachowując przy tym przejrzystość.

Wszystkie prezentowane w module informacje oraz łatwość obsługi przekłada się na łatwość podejmowania właściwych decyzji, a tym samym na wzrost jakości pracy firmy.

Realizujesz swoje projekty zgodnie z harmonogramem i budżetem, bo:

 • systematyzujesz pracę i zwiększasz efektywność zespołu,
 • pracownicy pracują nad tym co jest najważniejsze dla firmy – zlecasz i monitorujesz zadania,
 • delegujesz odpowiedzialność – zyskujesz czas,
 • znasz odpowiedzialnych za każde zadanie i wiesz kogo o nie zapytać,
 • wiesz o opóźnieniach w zadaniach i ich konsekwencjach – możesz im zapobiec,
 • podejmujesz mądrzejsze decyzje – posiadasz wiedzę o historii działań (wiedza zostaje w firmie, a nie w głowach pracowników),
 • Zadania są opisywane szeregiem pól (nazwa, typ zadania, daty od, do , daty planowane, bazowe, ilościami i wartościami planowanymi pracy i kosztów itp.),
 • Z zadaniem są powiązane dane:
 1. Zgłoszenia do wykonania w zadaniu,
 2. Lista kontrolna,
 3. Zdarzenia na kalendarzu,
 4. Powiadomienia, historia zadania, przydzielone zasoby i wiele innych.
 • Zadania posiadają definiowalną listę statusów pozwalająca na sprawne zlecanie i odbieranie pracy,
 • Z zadaniami mogą być łączone załączniki, także z skanami dokumentów kosztowych wynikających z dekretacji,
 • Zadanie może być wykonywane przez jednego lub wielu wykonujących,
 • Każde zadanie ma osobę odpowiedzialną za jego wykonanie i spięcie merytoryczne,
 • Zadanie może być wiązane z produktami firmy, oraz z definiowanymi polami dodatkowymi,
 • Specjalne tryby pracy zadania:
 1. Tryb wyłączności – zasoby są zarezerwowane w tym czasie tylko do tego zadania,
 2. Ogólnodostępny w firmie – zadanie pozwalające na notowanie realizacji przez dowolnego pracownika firmy,
 3. Ogólnodostępne w projekcie – zadanie pozwalające na notowanie realizacji przez dowolnego członka zespołu,
 4. Urlop – zadanie synchronizowane z system kadrowym dostarczające informacji o absencji pracownika.