Kontrahenci i kontakty

Kolejny klient? Nowy dostawca? Czy może pani Krysia, pracująca u klienta,  której zdecydowanie należałoby unikać?  Mnogość kontrahentów i związanych z nimi kontaktów w systemie TM Project łatwo usystematyzować dzięki zakładkom Kontrahenci i Kontakty. Dodanie nowego kontrahenta czy kontaktu jest szybkie i intuicyjne, a ich lista zapewnia przejrzysty dostęp do danych oraz bezproblemowe wyszukiwanie. Przypisanie kontaktów do kontrahentów zapewnia łatwy i bezpośredni kontakt z interesującą nas osobą, a możliwość dodania komentarza pozwoli na uniknięcie problematycznego pracownika czy firmy.

  • Lista kontrahentów wraz z szeregiem dodatkowych pól pozwala na ich przypisywanie do zadań i projektów,
  • Pełne dane teleadresowe,
  • Lista osób – pracowników kontrahenta wraz z danymi teleadresowymi,
  • Handlowiec obsługujący kontrahenta,
  • Rozszerzenia kontrahenta o dane dodatkowe,
  • Lista kontaktów z pełnymi danymi teleadresowymi.