Analizy

Moduł analizy to rozbudowane narzędzie służące do graficznego oraz tabelarycznego prezentowania danych. Szeroki wachlarz już istniejących, jak i możliwość tworzenia własnych analiz stanowi doskonałe centrum dowodzenia dla kadry kierowniczej i zarządu. Przejrzysty układ kategorii pozwala sprawnie odnaleźć się w drzewie analiz, natomiast specjalnie przygotowane panele zarządcze dają możliwość kontrolowania wielu zestawień i wskaźników, dopasowanych do indywidualnych potrzeb użytkownika. Na szczególną uwagę zasługują analizy dotyczące cash flow, zysków z projektów, ich opłacalność oraz lejek sprzedażowy przedsiębiorstwa i aktywność handlowców.

Wiesz co dzieje się w firmie, bo:

  • niezbędne informacje zarządcze masz dostępne od ręki,
  • podejmujesz trafne decyzje dzięki różnorodności analiz i ich wszechstronności, ,
  • identyfikujesz i wykluczasz problemy w firmie, opierając się na aktualnych danych,
  • monitorujesz skuteczność podjętych działań, mających naprawić zidentyfikowany problem.
  • Analizy przetwarzają dane bezpośrednio z bazy lub z bazy analitycznej (opóźniona aktualizacja),
  • Analizy działają na zasadzie tabel przestawnych gdzie użytkownik może tworzyć własne analizy,
  • Analizy posiadają szereg sposobów przetwarzania sumowania, grupowania, zliczania danych jak i  tworzenia własnych formuł, kolorowania i formatowani danych, oraz wiele innych,
  • Dane do analiz pobierane są na podstawie tworzonych zapytań SQL do bazy danych, dając użytkownikowi elastyczność w ich wykorzystaniu.

Lp.

Kategoria Nazwa analizy

1.        

Agille / Iteracje / realizacja

Cofanie zagadnień

2.        

Agille / Iteracje / realizacja Długość trwania statusów
3.        

Agille/Iteracje/przygotowanie

Ilość zakresu statusami i typami

4.        

Agille/Iteracje/przygotowanie Nad jakim zakresem pracują ludzie
5.         Agille/Iteracje/przygotowanie

Przypisanie zagadnień do iteracji

6.        

Agille/Iteracje/przygotowanie Przypisanie zakresu do osób w iteracji
7.         Agille/Iteracje/realizacja

Stan realizacji zakresu

8.        

Agille/Iteracje/realizacja Zmiany statusów
9.         Agille/Zakres

Moduły z podziałem na zagadnienia ze statusami

10.     Finanse / Firma

Cashflow

11.     Finanse / Firma

Porównanie kosztów  planu, obligo, realizacji

12.    

Finanse / Firma Porównanie sprzedaży  planu, obligo, realizacji
13.     Finanse / Firma

Przepływy finansowe

14.    

Finanse / Firma Realizacja budżetu
15.     Finanse / Firma

Zysk wg etatów lub stawek

16.    

Finanse/Firma Zysk na projekcie
17.     Finanse/Firma

Zysk za okres

18.    

Finanse/Firma Zysk za okres skumulowany
19.     Finanse/Zaległości

Klienci z zaległościami

20.    

Finanse/Zaległości Zaległości w płatnościach
21.     Jakość zarządzania

Efektywność pracy działu

22.    

Jakość zarządzania Liczba godzin planowanych w stosunku do nieplanowanych
23.     Jakość zarządzania

Notowanie postępów

24.    

Jakość zarządzania Zadania w trakcie

25.    

Jakość zarządzania/Zarząd

Ilość przydziałów do potwierdzenia działami

26.     Jakość zarządzania/Zarząd

Ilość przydziałów do potwierdzenia projektami

27.    

Jakość zarządzania/Zarząd

Ilość zadań do potwierdzenia działami

28.     Jakość zarządzania/Zarząd Ilość zadań do potwierdzenia projektami
29.     Jakość zarządzania/Zarząd Jak bardzo się myliliśmy
30.     Kategoria Nazwa analizy
31.     Pracownik Kalendarz nieobecności
32.     Projekty / PM / Finanse Opłacalność projektów PM
33.     Projekty / PM / Finanse Przekroczenia budżetowe PM
34.     Projekty / PM / Finanse Przełożenie pracy na sprzedaż PM
35.     Projekty / PM / Praca Obciążenie okresami PM
36.     Projekty / PM / Praca Obciążenie okresami wybrany projekt PM
37.     Projekty / PM / Praca Zaawansowanie prac w Projekcie PM
38.     Projekty / PM /Finanse Zyski obszarami PM
39.     Projekty / PMO / Finanse Opłacalność projektów
40.     Projekty / PMO / Praca Zaawansowanie prac w Projekcie
41.     Projekty / PMO /Finanse Przekroczenia budżetowe
42.     Projekty / PMO /Finanse Przełożenie pracy na sprzedaż
43.     Projekty / PMO /Finanse Zyski obszarami
44.     Projekty/PM/Kondycja Projekty budżet i harmonogram PM
45.     Projekty/PM/Kondycja Stan projektów  (ogólnie) PM
46.     Projekty/PM/Kondycja Stan projektów (budżet) PM
47.     Projekty/PM/Kondycja Stan projektów wg PM (harmonogram) PM
48.     Projekty/PM/Organizacja Zespoły projektowe PM
49.     Projekty/PM/Praca Godziny normatywne i nadliczbowe w projektach PM
50.     Projekty/PMO/Kondycja Projekty budżet i harmonogram
51.     Projekty/PMO/Kondycja Stan projektów  (ogólnie)
52.     Projekty/PMO/Kondycja Stan projektów (budżet)
53.     Projekty/PMO/Kondycja Stan projektów wg PM (harmonogram)
54.     Projekty/PMO/Organizacja Dostępne zasoby wg rodzajowych
55.     Projekty/PMO/Organizacja Realizowane projekty
56.     Projekty/PMO/Organizacja Struktura projektów
57.     Projekty/PMO/Organizacja Zespoły projektowe
58.     Projekty/PMO/Praca Godziny normatywne i nadliczbowe w projektach
59.     Projekty/PMO/Praca Obciążenie okresami
60.     Projekty/PMO/Praca Obciążenie okresami wybrany projekt
61.     Prywatne Jak bardzo się myliliśmy
62.     Prywatne Notowanie czasów
63.     Zarządzanie / Dz. Handlowym Aktywność handlowców
64.     Zarządzanie / Działem / czasy pracy Godziny normatywne i nadliczbowe w dziale
65.     Zarządzanie / Działem / czasy pracy Godziny normatywne i nadliczbowe w grafikach
66.     Zarządzanie / Działem / obciążenie Planowane obciążenie pracowników aktualny miesiąc
67.     Zarządzanie / Działem / obciążenie Rzeczywiste  obciążenie pracowników
68.     Zarządzanie / Działem / obciążenie Rzeczywiste obciążenie pracowników aktualny miesiąc
69.     Zarządzanie / Działem/czasy pracy Czas pracy na projektach
70.     Zarządzanie / Działem/Pracownicy Dostępne zasoby wg rodzajowych
71.     Zarządzanie / Kadry Absencja
72.     Zarządzanie / Kontrahenci Kontrahenci wg wersji produktu
73.     Zarządzanie / Księgowość Budżety i dokumenty na nie wpływające
74.     Zarządzanie/Dz. Handlowym Asysta w rozbiciu na miesiące (wg klienta)
75.     Zarządzanie/Dz. Handlowym Koszty do zarabianych pieniędzy
76.     Zarządzanie/Dz. Handlowym Lejek sprzedażowy
77.     Zarządzanie/Dz. Handlowym Lista tematów handlowych
78.     Zarządzanie/Dz. Handlowym Realizacja planowanej sprzedaży miesiącami
79.     Zarządzanie/Dz. Handlowym Realizacja planów sprzedażowych
80.     Zarządzanie/Dz. Handlowym Sprzedaż i dosprzedaż za wybrane okresy (płatności)
81.     Zarządzanie/Dz. Handlowym Struktura sprzedaży i dosprzedaży za wybrane okresy (płatności)
82.     Zarządzanie/Dz. Wsparcia Ilość czasu w rozbiciu na typy zadań
83.     Zarządzanie/Dz. Wsparcia Liczba kontaktów ze strony klienta kwartałami
84.     Zarządzanie/Dz. Wsparcia Liczba zgłoszeń wg kontrahentów
85.     Zarządzanie/Dz. Wsparcia Niezamknięte zgłoszenia
86.     Zarządzanie/Dz. Wsparcia Średni czas pomocy merytorycznej
87.     Zarządzanie/Dz. Wsparcia Średni czas trwania zadania
88.     Zarządzanie/Dz. Wsparcia Wykorzystanie asysty
89.     Zarządzanie/Działem/finanse Realizacja moich budżetów
90.     Zarządzanie/Działem/obciążenie Planowane obciążenie pracowników
91.     Zarządzanie/Działem/terminy Zadania przeciążone
92.     Zarządzanie/Działem/terminy Zadania przeterminowane
93.     Zarządzanie/Działem/terminy Zadania statusy (struktura zadań, co mam wykonać, co wykonuję)
94.     Zarządzanie/Firmą Planowane obciążenie pracowników
95.     Zarządzanie/Firmą

Przekroczenia czasowe w projektach

96.    

Zarządzanie/Firmą Przekroczenia kosztowe w projektach
97.     Zarządzanie/Kadry

Godziny normatywne i nadliczbowe w grafikach

98.     Zarządzanie/Kontrahenci

Kontrahenci wg kategorii