Cash flow

Jaki będzie stan firmowego konta za miesiąc? Czy ten projekt się opłaci? Dzięki informacji o stanie prac w projektach i ich kosztach kadra zarządcza jest w stanie określić aktualny stan finansowy firmy, ale co z przyszłymi wydatkami i zyskiem? Na te i wiele więcej ważnych pytań odpowiada cashflow. Obejmuje on  zarówno aktualne wydatki przedsiębiorstwa jak i te dopiero planowane, mające w przyszłości wpływ na płynność finansową. Dzięki niemu zarząd posiada informację o wpływach i wydatkach związanych z podjęciem danego projektu i zyskiem związanym z jego wykonaniem. System TM Project umożliwia szybkie wykonanie przejrzystej wizualizacji kondycji finansowej przedsiębiorstwa po przyjęciu do wykonania projektu, lub zaplanowaniu przyszłego kosztu.

Masz w łatwość w wyborze kontraktu, bo:

 • znasz wpływ kontraktu na finanse firmy,
 • zarządzasz terminami płatnościami faktur sprzedażowych i kosztowych,
 • Możesz porównać kontrakty, także z punktu widzenia wpływu terminowości kosztów na stanu konta.

Masz zapewniony spokój umysłu, bo:

 • wiesz, że podatki są uwzględnione w Twoich kalkulacjach,
 • przewidujesz stan konta,
 • wiesz kiedy uruchomić linię kredytową, w przypadku większej inwestycji.
 • Wykres przewidywanego stanu konta, wraz z jego wartościami w układzie miesięcznym,
 • Uwzględnianie na wykresie szacowanych podatków (PIT, CIT, VAT),
 • Wyliczanie kosztów pracy według stawek budżetowych lub brutto pracodawcy,
 • Uwzględnianie kosztów i sprzedaży projektowej, przesunięcie zadania powoduje zmianę wykresu cashflow,
 • Pole korekty stanu konta uzupełniane miesięcznie w celu korekty ew. rozbieżności,
 • Uwzględnianie w cashflow typów wydatków, możliwość pomijania lub wliczania niektórych typów wydatków do zestawienia,
 • Analiza odbywa się na podstawie danych przekazanych z systemu do programu Excel, co daje możliwość łatwej rozbudowy wykresu i sposobu przeliczania.