Obecny postęp otwiera przed właścicielami firm i osobami zarządzającymi szerokie perspektywy rozwoju swojej działalności jak i kontroli nad nią. Różnorodne możliwości rozwoju kompetencji pracowników, łatwość zdobywania nowych rynków zbytów i docieranie do coraz większej rzeszy nabywców stanowią tylko podstawę głównego celu firmy – osiągnięcia ZYSKU. Tu pojawia się pytania: Które działania spowodują wygenerowanie zysku,a które stratę? Na jak długo wystarczy środków finansowych?

Odpowiedzią na powyższe pytania jest Cash Flow, czyli ogół przepływów środków finansowych w danym przedsiębiorstwie. W sposób przejrzysty umożliwia on ocenę stopnia płynności finansowej i wypłacalności przedsiębiorstwa, a także pozwala na określenie skuteczności regulowania zobowiązań oraz ściągania należności. Znajomość kosztów i przychodów wynikających z prowadzenia projektów, czy pracy działu umożliwia uzyskanie informacji o wysokości zysku firmy, a co za tym idzie stanie firmowego konta po zrealizowaniu kontraktu czy umowy.

Cash Flow, podobnie jak bilans jest źródłem informacji o kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Bilans jednak posiada pewną słabość – sporządzany jest zgodnie z zasadą memoriału, czyli ujmują koszty oraz przychody dotyczące danego okresu, niezależnie od terminu ich spłaty. Odległe terminy płatności faktur, ewentualne wydłużenia tych terminów, czy umowny rozkład ratalny, nie ujęte w bilansie mogą znacząco zachwiać równowagę finansową firmy. Bilans zawiera także wiele wartości szacunkowych takich jak rezerwy, odpisy aktualizujące czy wyceny, które mogę ukazywać mylny obraz sytuacji finansowej firmy. Cash Flow uwzględnia  natomiast składowe nie ujęte w bilansie – amortyzację (wydatki inwestycyjne), kredyty, pożyczki oraz inne wydatki nie mające charakteru kosztów.

Skutecznym rozwiązaniem dla przedsiębiorców chcących kontrolować przepływy finansowe w firmie jest system TM Project. Pozwala on na kontrolę nad finansami od momentu wystawienia faktury oraz jej płatności i zaplanowania pracy, poprzez przydzielenie ich do odpowiednich budżetów, aż do zestawienia ich w formie Cash Flow.

Obok znajomości przepływów finansowych firmy, którą daje cashflow, zarząd powinien dysponować informacją dotyczącą aktualnych jak i planowanych obciążeń zasobów przedsiębiorstwa. Wpływają one bowiem w istotnym stopniu na realizację projektów, pracę działów jak i inwestycje podjęte w firmie. Dzięki znajomości aktualnych i planowanych obciążeń pracowników kadra zarządcza może w racjonalny sposób przydzielać i planować pracę zespołów, jak i pojedynczych osób, a także podejmować świadome decyzje o rozpoczęciu nowych projektów i konieczności dotrudniania pracowników, bez ryzyka związanego z niemożnością wywiązania się z kontraktu wynikającym z  nadmiernego przeciążania pracowników już zatrudnionych.

Określenie obciążeń pracowników oraz sytuacji finansowej w firmie daje członkom zarządu niezawodne narzędzie umożliwiające ocenę opłacalności projektu czy kontraktu, jak i kontrolę finansów oraz pracy w aktualnie prowadzonych projektach.

Skutecznym rozwiązaniem dla przedsiębiorców chcących kontrolować przepływy finansowe w firmie jest system TM Project. Pozwala on na kontrolę nad finansami od momentu wystawienia faktury oraz jej płatności i zaplanowania pracy, poprzez przydzielenie ich do odpowiednich budżetów, aż do zestawienia ich w formie Cash Flow.

Obok znajomości przepływów finansowych firmy, którą daje cashflow, zarząd powinien dysponować informacją dotyczącą aktualnych jak i planowanych obciążeń zasobów przedsiębiorstwa. Wpływają one bowiem w istotnym stopniu na realizację projektów, pracę działów jak i inwestycje podjęte w firmie. Dzięki znajomości aktualnych i planowanych obciążeń pracowników kadra zarządcza może w racjonalny sposób przydzielać i planować pracę zespołów, jak i pojedynczych osób, a także podejmować świadome decyzje o rozpoczęciu nowych projektów i konieczności dotrudniania pracowników, bez ryzyka związanego z niemożnością wywiązania się z kontraktu wynikającym z  nadmiernego przeciążania pracowników już zatrudnionych.

Określenie obciążeń pracowników oraz sytuacji finansowej w firmie daje członkom zarządu niezawodne narzędzie umożliwiające ocenę opłacalności projektu czy kontraktu, jak i kontrolę finansów oraz pracy w aktualnie prowadzonych projektach.

 

 

-Cashflow i obciążenie zasobów to dwa narzędzia stanowiące solidną podstawę wyboru dobrych inwestycji dla rozwoju firm!-
Cash flow i obciążeniami pracowników to tylko niektóre z użyteczności oferowanych przez TM Project. System oferuje odstęp do szeregu informacji niezbędnych do oceny stanu projektu czy pracy działu, a tym samym sprawnego zarządzania przedsiębiorstwem. Do głównych narzędzi i analiz oferowanych przez system należą: Plany sprzedażowe, lejek sprzedażowy, struktura kosztów, analizy dotyczące kluczowych wskaźników efektywności czy oceny aktywności handlowców.

Potrzebujesz więcej szczegółów?

    Dodaj komentarz

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Post comment

    Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.