Zamiany zachodzące w gospodarce wymuszają sprawne zarządzanie informacją i odpowiedni dobór podejmowanych kontraktów. Na rynku każdego dnia pojawiają się kolejne przedsiębiorstwa, dostarczające coraz to nowszych i bardziej atrakcyjnych produktów, a konsumenci z każdej strony zasypywani są ofertami, często bardzo do siebie podobnymi. Wyścig z konkurencją wygrać można tylko oferując lepsze produkty, które firma jest w stanie szybko dostarczyć do klienta. Aby wytworzyć nowy, lepszy produktwyprzedzić konkurencję najistotniejszy jest pomysł oraz doprowadzenie do jego realizacji czyli SKUTECZNE ZARZĄDZANIE.

Czy podjąć się kontraktu, wymagającego od nas zrealizowania zamówienia w bardzo krótkim czasie? Wiązać się to może z dużym ryzykiem, ponieważ kontrakty już realizowane w firmie mogą z powodzeniem uniemożliwić wzięcie kolejnego zlecenia. Ale czy na pewno? Skąd my, jako przedsiębiorcy, wiemy czy z momentem podjęcia się nowego projektu stajemy się bardziej rozpoznawalni i szanowani? a może ściągamy na siebie kłopoty związane z nadmiernym obciążeniem pracowników i koniecznością nadrabiania pracy poprzez nadgodziny, często nie uwzględnione w budżecie projektu? Oczywiście, można podejmować taką decyzję na podstawie doświadczeń oraz wyczucia i często jest to trafna decyzja. Zdarzają się jednak sytuacje, w których nie jesteśmy w stanie w prosty sposób oszacować czy firma jest w stanie w terminie zadanym przez klienta zrealizować kolejny kontrakt. Podejmując się kolejnych kontraktów i zleceń pamiętać należy, że w sytuacji długo utrzymującego się przeciążenia pracowników będą oni pracować mniej efektywnie, a w ostateczności – zrezygnują z pracy.

Co więc powinniśmy zrobić?

Rozwiązaniem tej sytuacji jest możliwość przeprowadzenia symulacji obciążeń wynikających z trwających projektów i zestawianiu ich z tymi, wynikającymi z kontraktów ofertowanych. Symulacja ta odpowiada na pytanie, czy jesteśmy w stanie przyjąć dany kontrakt oraz jak wpłynie on na poziom obciążenia pracowników lub ich grup (konstruktorów, monterów, elektryków, ….). Pozwoli ona również na wybór odpowiedniej kombinacji kontraktów – może trzy małe kontrakty przyniosą nam większy zysk z mniejszymi nakładami pracy, niż jeden duży projekt?

Używanie symulacji jest łatwe i przystępne – użytkownik może wybrać konkretne projekty, projekty z danego portfolio (w tym ofertowane), okres dla jakiego chce analizować obciążenia (dni, tygodnie, miesiące, kwartały, lata) oraz analizowane grupy pracowników, jak i konkretne osoby. Po wyborze odpowiednich filtrów system przedstawia słupkowe wykresy obciążenia zasobów wraz ze zmiennością stanu ich zatrudnienia. Dzięki możliwości wprowadzania ramowych planów projektów użytkownik może stosować metodę „what if?”wybierając przy tym dowolną ilość już trwających projektów, zmieniając daty i nakłady pracy w celu osiągnięcia oczekiwanego rezultatu. Dzięki temu informacja o ewentualnych zmianach jakie wprowadzi w harmonogramie będzie na bieżąco odzwierciedlona w symulacji obciążeń.

Wizualizacja obciążeń grup pracowników (zasobów rodzajowych) pozwala odpowiedzieć na dwa ważne pytania: jak wyglądało będzie obciążenie pracowników po podpisaniu kontraktu? Czy obecne zobowiązania firmy pozwolą na przeprowadzenie go, bez konieczności przesunięcia terminu i płacenia kar umownych wynikającymi z jego nie dotrzymania? TM Project umożliwia już na poziomie negocjacji podanie klientowi realnego i możliwego do osiągnięcia terminu, dzięki czemu realizacja kontraktu przebiega bezproblemowo, a firma wiarygodność i pozycję na rynku firmy wciąż rośnie.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.