Zanim podejmiemy się realizacji projektu musimy się zastanowić czy ten projekt nam się opłaca. Oczywiście znajdzie się wiele projektów, w których pomimo tego, że nie są opłacalne to zapadają decyzję o ich realizacji. Są to np. projekty badawcze czy też dotyczące działalności sfery publicznej. My jednak zajmiemy się projektami, które muszą na siebie zarobić.

Pominiemy tutaj fazę, w której to ustalany jest zakres projektu oraz pracochłonność poszczególnych zadań i przechodzimy od razu to etapu, w którym to chcielibyśmy oszacować budżet. Zadanie znacznie nam się ułatwi, gdy zamiast zasobów fizycznych użyjemy zasobów rodzajowych. Nie będziemy musieli wtedy przy np. każdym zadaniu programistycznym zastanawiać się, który z programistów je wykona tylko przypiszemy zasób rodzajowy programista. Do takiego zasobu przypisujemy uśrednioną stawkę za godzinę pracy. Wyliczamy ją w oparciu o koszty wynagrodzeń wszystkich pracowników działu. Jeśli nasz zespół programistyczny składa się z osób, których zarobki znacznie odbiegają od siebie to wskazane jest stworzenie np. trzech zasobów rodzajowych, np.: programista młodszy, programista, programista starszy i przydzieleniu konkretnych osób do odpowiednich grup. Po takim rozplanowaniu przy każdym zadaniu powinniśmy zobaczyć jego wartość kosztową wyliczoną poprzez przemnożenie liczby godzin potrzebnych do jego wykonania przez stawkę godzinową danego zasobu rodzajowego.

Musimy jednak pamiętać, że w projekcie nie znajdują się tylko zadania wytwórcze. Nie możemy więc zapomnieć o zadaniach czysto administracyjnych. Tam właśnie powinniśmy przewidzieć ile czasu spędzi w projekcie kierownik projektu czy pracownicy administracyjni oraz powinniśmy w odpowiednich zadaniach zaplanować koszty paliwa, hoteli, delegacji gdyż to wszystko wpływa nam na całkowity budżet projektu. Jeśli podając cenę klientowi nie uwzględnimy czegoś w wycenie to w najlepszym wypadku będziemy musieli oddać część naszego zysku, w najgorszym zaś może się okazać, że nasz projekt zakończy się porażką.

Warto tu zwrócić uwagę na to aby prawidłowo obliczyć stawkę dla zasobu rodzajowego tak aby przy późniejszym przypisywaniu do zadań już konkretnych osób nie powstawały zbyt duże rozbieżności. Takie odchylenia są niekorzystne dla firmy i to zarówno te, które pozornie działają na jej korzyść gdy okazuje się, że faktyczny koszt wykonania zadania jest niższy niż zaplanowano bo to oznacza, że np. w przetargu wystawiamy zbyt dużą kwotę i przez to możemy przegrać z innym oferentem. Sytuacja przeciwna może sprawić, że firma zamiast zarobić na projekcie będzie musiała do niego dołożyć co w przypadku dużych kontraktów może zagrozić nawet stabilności firmy.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.