Z dniem 1 stycznia 2017 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o minimalnym wynagrodzeniu (Dz. U. Nr. 200, poz. 1679 z późn. zm.). Zmiany w niej zawarte dotyczą umów zlecenie oraz umów o świadczenie usług o których mowa w art. 734 i art. 750 Kodeksu Cywilnego świadczonych na rzecz przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych. Świadczenia te mogą odbywać się w ramach prowadzonych działalności, jak i mieć formę jednoosobową (samozatrudnienie) i jednorazową. Założenia ustawy, poza koniecznością dostosowania stawek minimalnych za wykonywaną pracę, nakładają na pracodawców obowiązek umieszczenia w omawianych umowach liczby godzin pracy w ramach danej umowy oraz sposobu ich rozliczania.

Wprowadzone zmiany powodują, że w  głowach pracodawców rodzi to pytanie: jak możliwie najszybciej i najmniejszymi nakładami pracy wywiązać się z konieczności tworzenia rozbudowanych list obecności i systemu ich sprawdzania?

Z pomocą może przyjść system TM Project oraz zintegrowany z nim grafik. Umożliwia on codzienne notowanie godzin przez pracownika, które odnotowane zostają w systemie i przypisane do konkretnego pracownika i wykonywanego przez niego zadania. Dzięki dostępnym w systemie TM Project analizą kadra zarządzająca posiada dostęp do zestawień, przedstawiających liczbę godzin przepracowanych przez pracownika w każdym dniu danego miesiąca, które można łatwo wydrukować i dostarczyć do działów księgowości, a tym samym rozwiązać problem ewidencjonowania godzin pracy w ramach konkretnej umowy.

System TM Project, i dostępne w jego ramach możliwość notowania czasów oraz analizy umożliwiają także kontrolę nad postępami prac nad konkretnym projektem czy w danym dziale, sprawdzenie regularności notowania przez pracowników czasów oraz szereg innych użyteczności, bez których kontrola nad pracownikami i finansami byłyby niezwykle utrudnione.

 

Potrzebujesz więcej szczegółów?

    Dodaj komentarz

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Post comment

    Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.